• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Aktuality

čtvrtek, 17 květen 2018 13:20

Rekultivace staré skládky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je technická a biologická rekultivace skládky v obci Obora. Realizací projektu dojde k rekultivaci

nebo odstranění skládky o ploše 7.265 m2.

Celkové způsobilé výdaje: 7.206.726 Kč

Dotace EU: 6.123.167 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 1.080.559 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 17.1.2018

Datum ukončení realizace projektu: 30.9.2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ĎR

Příjemce dotace: Obec Obora

 

středa, 31 leden 2018 10:19

Tříkrálová sbírka - výsledek

Tříkrálová sbírka 2018 v Plasích a okolí

Plasy 9 093 Kč

Babina 3 872 Kč

Horní Hradiště 6 015 Kč

Žebnice 3 879 Kč

Obora 10 860 Kč

Hubenov 3 360 Kč

Nebřeziny 3 681 Kč

Dolní Hradiště 2 502 Kč

Kaznějov 25 246 Kč

Celkem vybráno a odesláno 68 508 Kč

Všem dárcům děkujeme!

úterý, 28 listopad 2017 13:10

Adventní zpívání

Adventní zpívání v neděli 3. prosince 2017 od 17:30 hodin v kostele sv. Michaela Archanděla.