• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Aktuality

středa, 02 září 2020 18:48

Otevření prodejny

Prodejna smíšeného zboží se otevře v sobotu 5.9.2020.

čtvrtek, 30 červenec 2020 13:25

Nákup v Kaznějově

Vážení občané,

neoficiální cestou jsme se dozvěděli o prodeji samoobsluhy potravin a o jejím uzavření. Nabízíme těm z Vás, kteří nemáte možnost vlastní dopravy za nákupem, dopravu obecním mikrobusem dvakrát týdně do Kaznějova k obchodu Norma. Jezdilo by se dvakrát týdně, vždy v úterý a v pátek na hodinový nákup. Odjezd v 08:15 hod. od staré hasičské zbrojnice u kostela.

První jízda v pátek 31. 7. 2020 v 08:15 hod.                                               

Zastupitelé

středa, 03 červen 2020 18:12

UPOZORNĚNÍ

V pondělí 8.6.2020 a v úterý 9.6.2020 MUDr. Jana Dobrá neordinuje!

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat
o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
27.05.2020 od 07:30 do 18:30 hodin
01.06.2020 od 07:30 do 19:30 hodin
03.06.2020 od 07:30 do 16:30 hodin

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

středa, 20 květen 2020 18:11

Očkování proti vzteklině

28.5.2020 v době od 17:30 do 18:30 hodin před budovou obecního úřadu bude probíhat očkování proti vzteklině.