• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Historie obce

Významná data z historie obce:


1175 - První zmínka o obci v historických dokumentech
1250 - První zmínka o kostelu sv. Michaela - gotický sloh
1708 - Přestavba kostela do barokního slohu
1760 - Stavba současné fary, původní dřevěná již ve 14. století
1789 - Zrušen starý hřbitov a zřízen nový za vsí
1790 - Zřízena farní škola
1810 - Otevřen první kamenouhelný důl na severním Plzeňsku (Vátinka)
1875 - Těžba kaolinu v obecních lesích - František Hýra a Jan Fitz. Výroba dlaždic do roku 1882
1877 - Postavena starší školní budova, zakoupena první mlátička systém Glyton-Umrath na ruční pohon (zakoupili sedláci Kubík a Kural)
1890 - Nákup prvního secího stroje (zn. Oliverius) - sedlák Kožíšek, další Hák, Lukšík a Patejdl
1894 - Založen Sbor dobrovolných hasičů v Oboře
1912 - Založena Kampelička (Spořitelní a záložní spolek pro Oboru a okolí)
1913 - Zakoupena a nainstalována první vozní váha
1914 - Narukovalo 44 mužů do 1. světové války - pluk č. 88 Beroun, č. 7 Plzeň, č. 6 Cheb. Prvním padlým vojákem z Plzeňska byl p. Vojtěch Tříska z Obory
1916 - Zaveden letní čas 
1919 - Dne 9.5. zasazena pod školou lípa Svobody
1920 - Zřízena obecní knihovna
1920 - Založena Tělovýchovná jednota "SOKOL"
1921 - Sčítání lidu - 613 obyvatel
1922 - Postavena hasičská zbrojnice u kostela
1929 - Zřízen obecní vodovod z pramenů U Zadiny
1930 - Sčítání lidu - 676 obyvatel
1933 - V Jamách postavena první trampská chata (sdružení Netopýr)
1937 - Elektrifikace obce
1939 - Stavba budovy Kampeličky - dokončeno 1941
1939 - Na Vátince otevřen uhelný důl "JOSEFA"
1940 - Vysazeny ořechy v parku
1940 - Zřízení první telefonní linky (první hovorna u Lomičků)
1940 - Zřízení železniční zastávky Obora u Kaznějova
1944 - Zřízení obecního rozhlasu (realizace Fr. Zacharda, Radnice)
1951 - ČSD převzalo zastávku do svého vlastnictví
1952 - Založeno JZD Obora
1955 - Založení MO ČSČK
1956 - První televizor v obci
1956-1957 - Výstavba kravína v JZD
1959 - Vyasfaltování silnice z Obory do Kaznějova, z Obory na zastávku, Plaská ulice a směr na Dobříč až za ves
1960 - Vyasfaltování silnice do Dobříče
1960 - Výstavba nové požární zbrojnice
1961 - Sčítání lidu - 612 obyvatel
1963-1965 - Výstavba šaten TJ Sokol
1963 - Výstavba nového rybníka v Luhu
1966 - Výstavba kanalizace do cihelny a zřízení veřejného osvětlení (12ks světel) a výstavba skladu CO
1967 - Nová asfaltka od školy do cihelny
1967 - První žně s kombajnem
1967 - Oprava fasády kostela a školy
1968 - U příležitosti 50. výročí vzniku ČSR vysazeny lípy na hřišti
1968 - Zřízení asfaltky Farská ul. a K Břizám
1970 - Zpevnění vybetonování břehu rybníka a zábradlí,vyasfaltování cesty Malá Obora a cesta do Cihelny
1970 - Počet byvatel 560
1971 - Zřízeno osvětlení na železniční zastávce
1972 - Vyasfaltování silnice na Nebřeziny
1973-1975 - Zahájena výstavba samoobsluhy Jodnota a koupaliště U Vrbiček
1975 - Zavedena voda na hřbitov
1975 - Postavena klubovna TJ Sokola
1975 - Výstavba školní jídelny
1976 - Vystavena kotelna pro vytápění školky a budoucího KD
1977 - Zřízen vodovod od Třebokova, zcela dokončen v roce 1979
1977 - Byla zrušena základní škola, byla rozšířena mateřská škola (děti z Jarova,Dobříče a Koryt).
1978 - Započata demolicemi stavba KD
1978 - Zakoupeno nové požární vozidlo AVIA 30
1978 - Zanikl po 70. letech podpůrný spolek "Domkář" (dále existoval v rámci JZD)
1980 - Byl otevřen sál KD
1981 - Zásluhou lesníka p. Jiřího Maliny navštívili obec manželé Emil a Dana Zátopkovi
1982 - Dostavěno a otevřeno nové pohostinství
1983 - Byl přemístěn Pomník padlých za účelem rozšíření křižovatky
1984-1986 - Výstavba svazarmovské svépomocné dílny
1984-1985 - Rekonstrukce fary
1985 - Oprava kapličky
1988 - Vybudování chodníku od mateřské školy k autobusové zastávce
1988 - Nová fasáda mateřské školy
1988 - Čištění rybníka
1988 - Zřízení stavebního obvodu na bytovkami JZD
1990 - První svobodné volby od roku 1948
1993 - vyasfaltování ulice Vyšehrad, Ke Hřišti a K Břizám
1993 - Převzetí obecních lesů zpět od státu - začalo vlastní hospodaření
1995 - Zavedení plynu do mateřské školy - propan butan
1999 - 6. července zasáhla obec obrovská vichřice - 5000 m3 polomů
1999 - Zrušení veřejného rozhlasu
2000 - Schválení urbanistické studie na příštích 15-20 let
2001-2002 - Plynofikace obce - zemní plyn (rozpočet 4 848 797,- Kč)
2001-2002 - Rekonstrukce kostela - střecha, fasáda a odvodnění
2002 - Rekonstrukce fasád šaten, klubovny Sokola a nové hasičské zbrojnice
2002-2003 - Generální rekonstrukce silnice III. tř. a chodníků směrem na Nebřeziny
2003 - Zpevnění a asfaltování místních komunikací v dolní části obce
2003 - Zřízen stavební obvod "Za Fránou"
2003 - Zřízení tří protipovodňových hrází v malé Oboře
2004 - Zřízení veřejného osvětlení v Malé Oboře
2004 - Rekonstrukce střechy staré hasičské zbrojnice
2004 - Vyasfaltování dvou ulic spojující Vyšehrad s ulicí Ke Kazně
2004 - Zaniklo ZD v Oboře
2005 - Schválení obecního znaku a vlajky Poslaneckou sněmovnou, 7.4. slavnostní převzetí v Parlamentu ČR