• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Aktuality

středa, 03 červen 2020 18:12

UPOZORNĚNÍ

V pondělí 8.6.2020 a v úterý 9.6.2020 MUDr. Jana Dobrá neordinuje!

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat
o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:
27.05.2020 od 07:30 do 18:30 hodin
01.06.2020 od 07:30 do 19:30 hodin
03.06.2020 od 07:30 do 16:30 hodin

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

středa, 20 květen 2020 18:11

Očkování proti vzteklině

28.5.2020 v době od 17:30 do 18:30 hodin před budovou obecního úřadu bude probíhat očkování proti vzteklině.