• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Aktuality

úterý, 29 prosinec 2020 09:19

Uzavření obecního úřadu

Oznamuji, že dne 30.12.2020 bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen.

úterý, 22 prosinec 2020 08:18

Úprava ordinačních hodin - MUDr. Dobrá

VE DNECH 28. 12. – 30. 12. 2020 BUDE ORDINACE POUZE

DO 10:30 HODIN.

NEBUDE ORDINACE NA KAOLINCE A V DOBŘÍČI.

VE ČTVRTEK ODPOLEDNE

31. 12. 2020 NEORDINUJEME.

pondělí, 14 prosinec 2020 12:55

Svoz odpadů na přelomu roku

Vánoční svátky (24. 12. a 25. 12.) – svoz ve čtvrtek a v pátek proběhne dle běžného harmonogramu

Nový rok (1. 1. 2021) – tento den (pátek) svoz neproběhne, ale proběhne hned následující den 2. 1. 2021 (sobota)

Přelom roku (liché týdny) – letošní přelom roku vyšel dle kalendáře na dva liché týdny za sebou (53. týden roku 2020 a 1. týden roku 2021). Toto bude mít vliv hlavně na čtrnáctidenní vývozy, které se provádějí a jsou léta nastaveny na lichý nebo na sudý týden. Toto nastavení není vhodné z důvodu zachování tras měnit. Níže je popsán způsob, jakým vzniklou situaci budeme řešit:

Svozy 1x za 14 dní prováděné v lichém týdnu:

-       bude proveden standardní svoz v 53. týdnu roku 2020

-       následující týden, tj. 1. týden roku 2021 bude svoz opět proveden

-       popelnice, které nebudou připraveny 1. týden k odvozu, vyvezeme (z důvodu zachování lichých týdnů) až ve 3. týdnu s tím, že v případě potřeby vyvezeme občanům i pytel s odpadem, který bude ve 3. týdnu umístěn vedle popelnice

Svozy 1x za 14 dní prováděné v sudém týdnu:

-       poslední svoz v roce 2020 bude proveden v 52. týdnu

-       první svoz v roce 2021 bude proveden v 2. týdnu

-       mezi těmito svozy vznikne časová mezera 21 dnů, kterou budeme kompenzovat rovněž vývozem pytlů, které občané umístí ke své popelnici ve 2. týdnu

Výše uvedené se týká komunálního i separovaného odpadu.

Svozy týdenní a měsíční nebudou nijak dotčeny. Budou se svážet ve standardním svozovém dni.

středa, 11 listopad 2020 12:37

Uzavírka hospodářského dvora

Hospodářský dvůr bude uzavřen od 20. listopadu 2020 do 20. března 2021.

úterý, 15 září 2020 14:01

Závod horských kol

V sobotu 19.9. 2020 se pojede přes naši obec závod horských kol jak profesionálů, tak amatérů.

Závod je zařazen do největšího seriálu závodů horských kol v České republice.

 

Na silnici Obora – Dobříč bude přechodně uzavřena silnice
v době od 12. 30 do 14.30 hod