• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Sportovní areál

V roce 2012 byla provedena výstavba dětského hřiště za pomoci programu "POHYB ZÁKLAD ZDRAVÍ" vyhlášeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Ve stejném roce vybudovala společnost TEWIKO Systems, s.r.o. z Liberce dětské hřiště s basketbalovou street konstrukcí s dopadovou plochou na pozemcích č. parc. 671/2 a 670/2 v k. ú. Obora u Kaznějova, které jsou součástí sportovního areálu na 180 m2. Součástí dětského hřiště je prolézačka PLAYBASIC, venkovní tabule na kreslení a informační panel.

Celková cena vč. DPH 20 % - 490 604,- Kč
Z toho dotace MMR ČR 343 000,- Kč
Z toho prostředky Obce Obora 147 604,-Kč

Stavba byla převzata a uvedena do provozu na základě Zápisu o odevzdání a převzetí dokončené stavby díla dne 12. 10. 2012.