• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Aktuality

pátek, 17 květen 2024 10:19

Uzavírka hospodářského dvora

Od 24. 5. 2024 do 6.6.2024 bude uzavřen hospodářský dvůr z důvodu přípravy
a konání oborské pouti.

Nejpozději do 30.8.2024 nebo do vyčerpání alokace mají nízkopříjmové domácnosti možnost podat si žádost o výhodnější kotlíkovou dotaci a získat na nový zdroj vytápění - tepelné čerpadlo až 180 000 Kč nebo kotel na biomasu až 130 000 Kč. Jedná se o domácnosti, kde žijí pouze starobní důchodci nebo invalidní důchodci 3. stupně nebo domácnosti, ve kterých člen domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení.

Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.plzensky-kraj.cz/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-pok.

Uvítáme, pokud výzvu (článek) zveřejníte na svých webových stránkách nebo v místním tisku. Znovu bych Vás chtěla požádat o přenesení informace na menší obce ve Vaší gesci a zároveň, zda je požádáte o zveřejnění vyhlášené výzvy např. na webových stánkách, facebooku (instagram), místním rozhlase, místním tisku, apod.

Od září platí zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy a dle informace MŽP je stále nutné vyměnit více než 150 000 kotlů po celé České republice. V menších obcích mají zastupitelé větší přehled o tom, kdo by mohl o kotlíkovou dotaci požádat a nevyhovující kotel vyměnit. Bohužel víme, že někteří občané měnit kotel nechtějí a nebo nemají finanční prostředky. Zkusme, prosím, naposledy nabídnout možnost výměny těchto kotlů za nové zdroje vytápění, než nastane období sankcionování.

čtvrtek, 02 květen 2024 08:41

Uzavření ordinace v Oboře

Strana 1 z 19