• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Rekultivace staré skládky

  • čtvrtek, 17 květen 2018 13:20

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je technická a biologická rekultivace skládky v obci Obora. Realizací projektu dojde k rekultivaci

nebo odstranění skládky o ploše 7.265 m2.

Celkové způsobilé výdaje: 7.206.726 Kč

Dotace EU: 6.123.167 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 1.080.559 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 17.1.2018

Datum ukončení realizace projektu: 30.9.2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ĎR

Příjemce dotace: Obec Obora

 

Naposledy změněno čtvrtek, 17 květen 2018 13:27