• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Dne 13. zaří 2018 navštívil naši obec pan John Stefl s manželkou ze Spojených států amerických. Jedná se o potomka rodiny, která historicky žila v Oboře č. p. 14. Jeho předci odešli do USA v roce 1887 v době, kdy dědečkovi pana Stefla byly dva roky. V zámoří pracovali v uhelných dolech ve státě Pennsylvania jako horníci. Pan John Stefl je učitelem v důchodu a jeho manželka Patti pracovala jako zdravotní sestra a nyní je také v důchodu. Kromě Obory má rodina příbuzné také v České Bříze a v Žebnici.

Na fotografii najdete osobní dopis Johna a Patti Steflových zaslaný u příležitosti vánočních svátků 2018. Přiložena je také fotografie jejich rodiny a přátel s obecní vlajkou, kterou při návštěvě obdrželi od starosty obce jako dar.

pan-john-stefl