• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Obec Obora pořídila v květnu 2019 na základě výsledků veřejné soutěže nový traktor značky New Holland T5.85, RZ P018688. Traktor má přední i zadní hydraulická ramena a náhonový hřídel, což usnadní práci v obci, např. práci v lesích, zimní posyp, manipulaci s odpady, atd. Původní traktor značky Zetor si obec ponechá např. pro hrubé práce a pomocnou manipulaci na obecním dvoře.

01
02
03
04