Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.
Nahoru

Aktuální

megaphone

Doručení veřejnou vyhláškou - Kovanda David
Pozvánka na veřejné zasedání 28.6.2017
Usnesení - zrušení dražby Růžek
Vyúčtování vodného 2016
Návrh závěrečného účtu 2016
Příloha č. 1 - Příjmy 2016
Příloha č. 2 - Výdaje 2016
Příloha č. 3 - Zpráva o přezkoumání
Rozpočtové opatření 2/2017
Oznámení - rozpočet a rozpočtová opatření