Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.
Nahoru

Aktuální

megaphone

Dražební vyhláška - Uhrová Hana
Výroční zpráva - poskytování informací dle zák. č. 106/1999
Veřejná vyhláška Aktualizace č. 4
Nařízení města Kralovice č. 1/2018
Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy
Rozpočtové opatření 5/2017
MŠ Obora - rozpočet 2018
MŠ Obora - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020
Rozpočet na rok 2018