Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.
Nahoru

Aktuální

megaphone

Rozpočtové opatření 4/2018
Veřejná vyhláška Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK
Rozpočet na rok 2019
Doručení veřejnou vyhláškou - Němcová 2.1.19
Uzavírka hospodářského dvora
Rozpočtové opatření 3/2018