Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.
Nahoru

Aktuální

megaphone

Rozpočet na rok 2017
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy
Dražební vyhláška - Snížek
Doručení veřejnou vyhláškou - Šuchmanová
Nedostatečně označené osoby v KN
Pozvánka na veřejné zasedání 8.3.2017
Doručení veřejnou vyhláškou - Šuchmanová
Oznámení o zahájení řízení - Šuchmanová