Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.
Nahoru

Aktuální

megaphone

Doručení veřejnou vyhláškou-Pešek Jan 26.8.2019
Doručení veřejnou vyhláškou-Pešek Jan
Veřejná vyhláška - Pešek Jan
Rozpočtové opatření 2/2019
Závěrečný účet 2018
Příloha č. 1 - Příjmy 2018
Příloha č. 2 - Výdaje 2018
Příloha č. 3 - Zpráva o přezkoumání hospodaření
Rozpočtové opatření 1/2019