Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.
Nahoru

Aktuální

megaphone

Doručení veřejnou vyhláškou - Kovanda David
Veřejná vyhláška - aktualizace územního rozvoje PK
Očkování proti vzteklině
Rozpočtové opatření 2/2017
Dražební vyhláška - Růžek
Oznámení - rozpočet a rozpočtová opatření
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 3.5.2017
Doručení veřejnou vyhláškou - Šuchmanová