Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.
Nahoru

Aktuální

megaphone

Aktualizace č. 2 Zásad územního roztvoje PK
Doručení veřejnou vyhláškou - Šašek
Oznámení o zahájení řízení - Šašek
Volby - počet členů komise
Rozpočtové opatření 2/2018