Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.
Nahoru

Aktuální

megaphone

Volba prezidenta - Pozvánka - zasedání okrskové volební komise
Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 20. 12. 2017
Oznámení o ceně vodného a stočného od 1.1.2018
Návrh rozpočtu na rok 2018
MŠ Obora - návrh rozpočtu 2018
Volba prezidenta - počet členů komise
Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy