Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.
Nahoru

Aktuální

megaphone

VOLBY - oznámení o konání
Doručení veřejnou vyhláškou - Davydjuk Dominik 27.9.2017
Dražební vyhláška - Pešek Jan
Seznam dostatečně neidentifikovaných nemovitostí
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
ČEZ Distribuce - Upozornění
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Závěrečný účet 2016
Příloha č. 1 - Příjmy 2016