Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Samospráva

Zastupitelstvo obce

Josef Kubík - starosta obce
Josef Müller
Zuzana Vyhnálková
Stanislav Winkelhöfer
Ladislav Šimandl
Ladislav Kovanda

Finanční výbor

Josef Müller - předseda
Ing. Luboš Henžlík
Josef Otáhal

Kontrolní výbor

Zuzana Vyhnálková - předsedkyně
Jana Hroncová
Eva Čečilová