Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Informace o školce

Vážení rodičové,
vítejte na webových stránkách Mateřské školky v Oboře. Na tomto místě naleznete nejdůležitější informace o provozu mateřské školky.

Mateřská škola chce doplňovat rodinnou výchovu. Nabízí dětem podněty přiměřené věku. Staví na vzájemném kamarádském přístupu. Preferuje spolupráci s rodiči. Snaží se rozvíjet osobnost dětí, posilovat jejich tvořivost a samostatnost. Zároveň poskytuje bezpečné zázemí při plnění vzdělávacích cílů s využitím řízených, ale především spontánních činností.

Využíváme vybavených tříd i upravené zahrady MŠ s herními prvky, chodíme i do volné přírody za poznáním i hrami. Podporujeme aktivní pohyb dětí. Dětem je poskytovaná zdravá strava s tříhodinovou přestávkou, pitný režim s možností výběru tekutin dle denní nabídky. Důležitý je také odpočinek dětí, který následuje po obědě. Jeho kvalita se zlepšila letní rekonstrukcí (nová okna osazená žaluziemi).

Chceme rozvíjet zdravý životní styl, vhodným a variabilním denním řádem poskytovat dětem jistotu, aktivní přístup a  radost z nabízených činností.