Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.
  • Úvodní stránka
Nahoru

Aktuální

megaphone

Uzavírka hospodářského dvora
Rozpočtové opatření 3/2018
Ustavující zasedání 31.10.2018
Doručení veřejnou vyhláškou - Šašek
Aktualizace č. 2 Zásad územního roztvoje PK
Rozpočtové opatření 2/2018