Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.
  • Úvodní stránka
Nahoru

Aktuální

megaphone

Volby - počet členů komise
Uzavírka hospodářského dvora 4.8.2018
Rozpočtové opatření 2/2018
Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu 2017
Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu 2017
Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu 2017
Zveřejnění záměru - odprodej pozemku