Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Spolupráce s rodiči

Stránky MŠ se upravují.

Děkujeme za pochopení.

 

Zápis ze setkání s rodiči dne 8.11.2016

Pan starosta představil rodičům novou ředitelku MŠ paní Lenku Švarcovou Procházkovou.

Paní ředitelka představila celý kolektiv MŠ a řekla něco o sobě.

Poté paní ředitelka vyzvala rodiče,aby se společně pokusili ukončit období hádek a nepřátelství. Připomněla všem,že děti většinou tráví denně v MŠ více času než doma s rodiči, a proto je velmi důležité, aby v MŠ vládlo pohodové a vlídné klima. Jen tehdy sem budou děti chodit rády,cítit se zde dobře a bezpečně. Pak teprve budou spokojené nejen děti ale i rodiče.K vytvoření takového prostředí je ale potřeba, abychom všichni spolupracovali a důvěřovali si. Rodiče budou v nejbližší době požádáni o vyplnění dotazníků, aby se zjistilo, co rodičům v MŠ chybí, nevyhovuje, nebo naopak s čím jsou spokojeni.Bude také vytvořena SCHRÁNKA DŮVĚRY, kam může každý rodič za sebe, nebo své dítě, vhazovat anonymně připomínky, stížnosti, náměty, pochvaly...

Rodiče byli seznámeni s tím, že bude v MŠ postupně docházet ke změnám, o kterých budou vždy informováni osobně, na nástěnkách a na webových stránkách školy.

Také byli vyzváni,aby společně se svými dětmi vymysleli název školky.

Upřesnil se čas pro vyzvedávání dětí po obědě a sjednotilo se zouvání bot v budově MŠ.

Všichni byli seznámeni s plánovanými akcemi -

                                       5.12.2016    Divadlo KK v MŠ

                                                          Mikulášská nadílka v MŠ

                                      16.12.2016   Divadlo HRA v MŠ

                                      12.-16.2016  Vánoční besídka pro rodiče (termín bude upřesněn)

                                       22.12.2016  Nadílka v MŠ

                                   od ledna 2017  Solná jeskyně

                                        1.3.2017    Divadlo HRA „ Kocour v botách“

                                       jaro 2017    ZOO Plasy

                                                         Velikonoce v MŠ

                                        21.4.2017  Divadlo HRA  „ Zvířátka a loupežníci“

                                                         Svátek maminek......

                                                         Svátek tatínků   …...s rodiči

                                       1. 6.2017    Den dětí – oslava venku- Z pohádky do pohádky s Divadlem HRA

                                      červen 2017  Výlet na statek Moulisových

                                       21.6.2016    Loučení s předškoláky 16,00hod.

                                                            ( pasování předškoláků, táborák s rodiči, vystoupení dětí)

                                                            Loučení s MŠ – předškoláci přespí ve školce

                                                             (discotéka v pyžamech, hledání pokladu, noční překvapení)                                                         

Další akce, nebo změny termínů budou vždy nahlášeny předem.

MŠ bude uzavřena od 23.12.2016 do 1.1.2017 .

2.1.2017 mají školy ještě prázdniny,ale školka bude již otevřená.

V závěrečné diskuzi rodiče projevili zájem o to,aby besídky probíhaly v sále. Také projevili zájem o kurz plavání.