Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Pracovní kolektiv

ředitelka
Lenka Švarcová Procházková

učitelka
Naděžda Strejcová

učitelka
Alena Dostálová

asistentka pedagoga, vedoucí ŠJ
Eva Čechalová

kuchařka
Bedřiška Beránková

paní uklízečka
 nyní nám vypomáhá Jolana Ježková