Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Popis školky

Mateřská škola je zrekonstruovaná budova bývalé ZŠ. V loňském roce a letos se vyměnila okna a vymalovalo se. Budova je prostorově rozdělena na dvě části. Z pohledu od hlavního vchodu je šatna, ze které se vchází do herny starších dětí, která se využívá i k odpočinku dětí. Je oddělena zatahovacími dveřmi od třídy se stolečky, kde se stoluje a pracuje. Ve druhé části budovy, spojené s první chodbou, je samostatně přístupná šatna a také jedna třída s hernou pro menší děti, opět se stolečky i pro stolování.

Třídy 

V každé třídě jsou police s hračkami, které jsou umístěné tak, aby si je děti mohly samostatně půjčovat a uklízet. Třídy mají upravené různé hrací koutky a to podle věku dětí. Do těchto hracích koutků jsou každým rokem doplňovány nové pomůcky a hračky. Každá třída má své centrum hracích aktivit, kde jsou kobercové plochy. Nábytek je rozmístěn, aby nerušil hry dětí, a aby je vedl k vytváření různých situací a motivuje děti k zajímavým činnostem.

Ve všech třídách je dostatek hraček i pomůcek pro výtvarnou a pracovní činnost dětí během dne, v každé třídě odpovídá počtu dětí a tamtéž je uloženo i tělocvičné zařízení. Herna starších dětí se po obědě mění na místo odpočinku, umístí se molitanová lehká přenosná lehátka s lůžkovinami pro každé dítě (kapacita 28, při větším počtu se rozdělí do dvou tříd s dvěma učitelkami)

Obě šatny jsou vybaveny kamerovým odzváněním a na každou ze šaten navazuje umyvárna a WC. Všechny uvedené prostory splňují hygienické požadavky na velikost, osvětlení, teplotu a čistotu, odpovídají hygienickým normám

Okolí školky

Na mateřskou školu navazuje rozsáhlá oplocená zahrada, ve které jsou vzrostlé ovocné, listnaté a jehličnaté stromy, které poskytují dětem v letních měsících stín pro jejich hry a činnosti.

Na zahradě jsou stěny z okrasných keřů. Zahrada je vybavena dvěma velkými pískovišti, skluzavkou, šplhací věží, kolotočem, "lodí" s dvěma malými skluzavkami, které ocení hlavně malé děti. V altánu jsou dřevěné stolečky, kovové židličky a větší kuchyňka s vybavením.

V části zahrady jsou také 3 zahradní domky pro ukládání zahradních hraček, kočárků, aut, zahradního nářadí a tvořítek pro hry na písku. Celkově zařízení zahrady odpovídá pobytu dětí všech tříd na školní zahradě. Zařízení je pravidelně kontrolováno revizním technikem tělovýchovného zařízení, a to 1 x za rok.

Materiální vybavení školky

Vybavení každé třídy nábytkem odpovídá všech hygienickým předpisům. Nábytek je rozmístěn tak, aby věci, hračky a předměty patřící dětem k užívání byly dobře přístupné, přehledné. V každé třídě je koutek s dětskou kuchyňkou, koutek pro odpočinek dětí a prostory pro hry s velkými stavebnicemi a dalším konstruktivním materiálem.

Pomůcek pro výchovnou práci s dětmi a hraček je v každé třídě dostatečné množství. Každým rokem se pomůcky a hračky doplňují, poškozené a neestetické se vyřazují. Jsou nakupovány takové hračky, které mají atestaci a které motivují děti k zajímavým a tvořivým činnostem, rozvíjí jejich tvořivost, fantazii, manuální zručnost a vytrvalost.

Ve třídách jsou drobné materiály i velké konstruktivní a tvořivé stavebnice ze dřeva, plastických barevných hmot, textilu. Každá třída má dostatek materiálu k výtvarným a pracovním činnostem. S dětmi učitelky poměrně často výtvarně pracují, vyrábí se i výzdoba pro společné prostory školy. Je pravidelně nakupován i knižní materiál s náměty pro tvořivou činnost s dětmi, podle potřeb i podle nabídek je materiál doplňován.

Fotogalerie

Fotografie ze školky jsou umístěné v jednotné fotogalerii