Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Kalendář událostí

Tříkrálová sbírka
sobota, 06 leden 2018, 08:00
Shlédnutí : 335

MILÍ SOUSEDÉ OBORŠTÍ,

JAKO KAŽDÝ ROK BUDOU I LETOS CHODIT NAŠÍ OBCÍ TŘI KRÁLOVÉ – KOLEDNÍCI. SBÍRKU POŘÁDÁ CHARITA ČESKÉ REPUBLIKY.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Pokud nebudete doma a chcete, aby Vás tři králové navštívili, volejte      na číslo 775 026 863.

www.trikralovasbirka.cz